javascript常用的自定义函数


如果不使用类库或者没有自己的类库,储备一些常用函数总是有好处的。

1.$()

function $() {
  var elements = [];
  for (var i = 0; i < arguments.length; i++) {
    var element = arguments[i];
    if (typeof element == 'string')
      element = document.getElementById(element);
    if (arguments.length == 1)
      return element;
    elements.push(element);
  }
  return elements;
}

2.getStyle()与setStyle()

function setStyle(el,prop,value){
  if(prop == "opacity" && !+"\v1"){
   //IE7 bug:filter 滤镜要求 hasLayout=true 方可执行(否则没有效果)
   if (!el.currentStyle || !el.currentStyle.hasLayout) el.style.zoom = 1;
   prop = "filter";
   if(!!window.XDomainRequest){
    value ="progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(style=0,opacity="+value*100+")";
   }else{
    value ="alpha(opacity="+value*100+")"
   }
  }
  el.style.cssText += ';' + (prop+":"+value);
 }
 
 function getStyle(el, style){
  if(!+"\v1"){
   style = style.replace(/\-(\w)/g, function(all, letter){
    return letter.toUpperCase();
   });
   return el.currentStyle[style];
  }else{
   return document.defaultView.getComputedStyle(el, null).getPropertyValue(style)
  }
 }

3.getCookie(), setCookie(), deleteCookie()

function getCookie( name ) {
  var start = document.cookie.indexOf( name + "=" );
  var len = start + name.length + 1;
  if ( ( !start ) && ( name != document.cookie.substring( 0, name.length ) ) ) {
    return null;
  }
  if ( start == -1 ) return null;
  var end = document.cookie.indexOf( ';', len );
  if ( end == -1 ) end = document.cookie.length;
  return unescape( document.cookie.substring( len, end ) );
}
function setCookie( name, value, expires, path, domain, secure ) {
  var today = new Date();
  today.setTime( today.getTime() );
  if ( expires ) {
    expires = expires * 1000 * 60 * 60 * 24;
  }
  var expires_date = new Date( today.getTime() + (expires) );
  document.cookie = name+'='+escape( value ) +
    ( ( expires ) ? ';expires='+expires_date.toGMTString() : '' ) + //expires.toGMTString()
    ( ( path ) ? ';path=' + path : '' ) +
    ( ( domain ) ? ';domain=' + domain : '' ) +
    ( ( secure ) ? ';secure' : '' );
}
function deleteCookie( name, path, domain ) {
  if ( getCookie( name ) ) document.cookie = name + '=' +
      ( ( path ) ? ';path=' + path : '') +
      ( ( domain ) ? ';domain=' + domain : '' ) +
      ';expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT';
}

4.inArray()

var inArray = function (arr,value) {
  for (var i=0,l = arr.length ; i <l ; i++) {
    if (arr[i] === value) {
      return true;
    }
  }
  return false;
};

5.insertAfter()

function insertAfter(parent, node, referenceNode) {
  parent.insertBefore(node, referenceNode.nextSibling);
}

6.toggle()

function toggle(obj) {
  var el = document.getElementById(obj);
  if ( el.style.display != 'none' ) {
    el.style.display = 'none';
  }
  else {
    el.style.display = '';
  }
}

7.getElementsByClass()

var getElementsByClassName = function (searchClass, node,tag) {
  if(document.getElementsByClassName){
    return document.getElementsByClassName(searchClass)
  }else{
    node = node || document;
    tag = tag || "*";
    var classes = searchClass.split(" "),
    elements = (tag === "*" && node.all)? node.all : node.getElementsByTagName(tag),
    patterns = [],
    returnElements = [],
    current,
    match;
    var i = classes.length;
    while(--i >= 0){
      patterns.push(new RegExp("(^|\\s)" + classes[i] + "(\\s|$)"));
    }
    var j = elements.length;
    while(--j >= 0){
      current = elements[j];
      match = false;
      for(var k=0, kl=patterns.length; k<kl; k++){
        match = patterns[k].test(current.className);
        if (!match) break;
      }
      if (match) returnElements.push(current);
    }
    return returnElements;
  }
}

8.addLoadEvent()

var addLoadEvent = function(fn) {
 var oldonload = window.onload;
 if (typeof window.onload != 'function') {
  window.onload = fn;
 }else {
  window.onload = function() {
   oldonload();
   fn();
  }
 }
}

9.addEvent()

function addEvent(elm, evType, fn, useCapture) {
 if (elm.addEventListener) {
  elm.addEventListener(evType, fn, useCapture);//DOM2.0
  return true;
 }
 else if (elm.attachEvent) {
  var r = elm.attachEvent('on' + evType, fn);//IE5+
  return r;
 }
 else {
  elm['on' + evType] = fn;//DOM 0
 }
}

声明:Mr.xu|版权所有,违者必究|如未注明,均为原创|本网站采用BY-NC-SA协议进行授权

转载:转载请注明原文链接 - javascript常用的自定义函数


Carpe Diem and Do what I like